Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 - Obor klinická biochemie

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 36/08
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 332 z 336 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 262,81 lékařů a 3 731,22 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 171 316 240 výkonů a dispenzarizováno 26 984 pacientů.

Souhrnný report