Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 38/08
Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení.

Souhrnný report