Lékárny v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 41/08
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2007 a zaměřuje se na průměrné výkony lékáren (zvlášť základního typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.

Souhrnný report