Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 43/08
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2007 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), věku, pohlaví a krajů. Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 8,2 % u případů a o 4,1 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také zvýšil o 5,9 %. Snížila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 1,3 dne na 34,6 dne. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Souhrnný report