Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 47/08
V roce 2007 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních zařízení 1 248 pacientů s diagnózou F63.0, o 3,5 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 480 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 6 % méně.než v roce 2003.

Souhrnný report