Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 48/08
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2007 celkem 240 313 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

Souhrnný report