Mzdy ve zdravotnictví v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 49/08
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2007 činila 23 513 Kč, u lékařů a zubních lékařů 43 353 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 22 990 Kč. Proti roku 2006 vzrostla celková průměrná mzda o 6,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 19 621 Kč, u lékařů a zubních lékařů 40 549 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 18 873 Kč. Proti roku 2006 vzrostla průměrná měsíční mzda o 7,6 %.

Souhrnný report