Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 53/08
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2007 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2002-2007. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2007 dosáhly 181 miliard Kč.

Souhrnný report