Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 52/08
Nejzajímavějšími údaji v této Aktuální informaci jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci. Celková úrazovost měla v roce 2007 klesající trend.

Souhrnný report