Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR v letech 1994-2004

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 01/07/19
Tato aktuální informace upozorňuje na novou publikaci, kterou vydal ÚZIS ČR a která srovnává vývoj zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. Ve čtyřech kapitolách se porovnává demografický vývoj, vybrané ukazatele zdravotního stavu, síť zdravotnických zařízení a pracovníci ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci 25ti zemí EU.

Souhrnný report