Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 02/07/19
V posledních pěti letech pokračoval i nadále trend nárůstu počtu ošetření - vyšetření i počtu ošetřených pacientů. Celkový počet ošetření vzrostl v uvedeném období o 25 % u dospělých pacientů a o 7 % u dětí. Lékaři ošetřili v roce 2005 o 20 % pacientů více než v roce 2001. Aktuální informace o vývoji psychiatrické péče v letech 2001 až 2005 přináší údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách prevalence nejčetnějších skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

Souhrnný report