Zhoubné nádory v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 03/07/19
Aktuální informace přináší nejnovější data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2004. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle jednotlivých diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Souhrnný report