Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 05/07/19
V roce 2006 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 69 210 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 458 mil. Kč. Z tohoto počtu 34 513 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2006 dosáhly 37,6 mil. Kč.

Souhrnný report