Lázeňská péče 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 06/07/19
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2006. Lázeňskou léčbu podstoupilo 314 207 dospělých pacientů, 2 342 pacientů v dorostovém věku a 10 529 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 66 756 občanů ČR a 134 803 cizinců.

Souhrnný report