Potraty v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 08/07/19
V roce 2006 se celkový počet potratů snížil na 39 959. Klesají převážně počty UPT (25 342), které tvoří téměř dvě třetiny všech potratů (63 %), hlavně potom miniinterrupcí (19 537). Počet samovolných potratů se oproti roku 2005 zvýšil z 12 245 na 13 326 a představuje cca 33 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 62 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádali o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 5,7 % ze všech potratů.

Souhrnný report