Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 09/07/19
Za rok 2006 činily celkové náklady 169 nemocnic-právních subjektů 97,3 mld. Kč, celkové výnosy dosáhly 98,3 mld. Kč. K 31. 12. 2006 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 11,6 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 13,0 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,8 mld. Kč.

Souhrnný report