Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 10/07/19
Koncem roku 2006 bylo v České republice 14 597 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 072 v nemocnicích, 7 462 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 98 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá 10 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.

Souhrnný report