Údaje v Registru substituční léčby - rok 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 11/07/19
Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná, v rámci pilotního projektu, také ve dvou vězeňských zařízeních. Také počet klientů substitučních programů postupně narůstá. Od roku 2003 se jejich počet zvýšil o 19,8 %. Aktuální informace Údaje v Registru substituční léčby - rok 2006" přináší informace nejen o počtu klientů substituce, v členění dle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách.

Souhrnný report