Dětské ozdravovny

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 14/07

V současné době je na území České republiky 9 dětských ozdravoven s celkovým počtem 670 lůžek. Od počátku 90. let trvale klesá zájem o léčebné pobyty v těchto zařízeních a s ním tedy i počet hospitalizovaných dětí a celkové využití lůžek. V průběhu posledních 16 let tak ukončilo svoji činnost 13 dětských ozdravoven.Souhrnný report