Světový den boje proti tuberkulóze a tuberkulóza v ČR v roce 2006 podle předběžných dat z Registru tuberkulózy

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 13/07
Letos uplynulo 125 let od objevení bacilu tuberkulózy. Přestože byl odhalen původce tohoto pandemického smrtelného onemocnění i způsob léčby, zůstává tuberkulóza hrozbou i v dnešní době. Světová zdravotnická organizace proto vyhlašuje každoročně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Aktuální informace seznamuje na základě předběžných dat z Registru tuberkulózy stručně se situací v ČR v roce 2006 a v porovnání se situací ve světě podle materiálů Světové zdravotnické organizace.

Souhrnný report