Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 15/07
Ke konci roku 2006 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 877 míst a bylo v nich umístěno 1 470 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 673 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 714 dětí, 50 % do vlastní rodiny. Téměř polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Souhrnný report