Výkony rehabilitace a fyzikální medicíny 2004-2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 20/07
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2004 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report