Činnost praktických a odborných zubních lékařů v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 23/07
V roce 2006 bylo v ČR v průměru 5,83 praktických zubních lékařů na 10 000 obyvatel. Celkem bylo u praktických zubních lékařů provedeno 18 539 136 ošetření-vyšetření, z toho 42 % bylo preventivních. Jednomu léčenému pacientovi bylo u praktického zubního lékaře provedeno v roce 2006 v průměru 2,4 ošetření-vyšetření a na 1 praktického zubního lékaře připadalo 1 303 léčených pacientů. Speciali-zovanou zubní péči poskytovalo v ČR 508,00 zubních lékařů, kteří provedli v roce 2006 celkem 1 901 956 ošetření-vyšetření, což v průměru představuje 2,9 ošetření-vyšetření na 1 léčeného pacienta.

Souhrnný report