Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 21/07
Primární péči o dospělou populaci zajišťuje v České republice více než 5 100 lékařů, kteří svým více než 8 milionům registrovaným pacientům poskytli v uplynulém roce téměř 49 milionů ošetření (vyšetření). Preventivní prohlídky představují 4 až 5 % z celkového počtu vyšetření. Zajištění primární péče o dospělé pacienty je v České republice dlouhodobě stabilní, mezi kraji nejsou výrazné odchylky. Údaje o činnosti praktických lékařů pro dospělé jsou čerpány z Ročního výkazu o činnosti ZZ: obor praktický lékař pro dospělé" A (MZ) 1-01, schválený ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2006. Návratnost výkazů ve sledovaném roce činila 99 %.

Souhrnný report