Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 22/07

V krajích ČR připadalo v roce 2006 průměrně 11,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 40,9 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,25 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.Souhrnný report