Potraty podle věku ženy v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 27/07
V roce 2006 bylo v České republice hlášeno 39 959 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,88 potratů. Z toho bylo 10,07 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,30 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.

Souhrnný report