Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 32/07
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2006 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl o 21 % u případů a o 12 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 22 %. Zvýšila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 36 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení.

Souhrnný report