Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice rok 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 31/07
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2006. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2006 přes další mírné zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % snížil proti předchozímu roku téměř o 11 % na 2 706 725 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z hodnoty 6,126 na 5,814 v roce 2006. Údaje Českého statistického úřadu.

Souhrnný report