Vrozené vady u narozených v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 48/07
V roce 2005 se v České republice narodilo 3 805 dětí s vrozenou vadou, což představuje 372 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

Souhrnný report