Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 36/07
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2006 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2006.

Souhrnný report