Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 45/07
Podle dat z Registru TBC se v roce 2006 vyskytlo v ČR 973 případů onemocnění tuberkulózou, 607 u mužů a 366 u žen, představovalo to 9,5 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Souhrnný report