Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 46/07

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2006 objem činnosti oboru se mírně snížil, ale počet sledovaných osob s rizikem onemocnění, dispenzarizovaných osob i počet očkovaných proti TBC vzrostl. Snížil se počet ošetření na 1 pacienta. Počet dispenzarizovaných osob se zvýšil téměř u všech nejzávaznějších diagnóz.Souhrnný report