Odhad výdajů na vybrané skupiny zdravotnických prostředků

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 42/07
Tato Aktuální informace je odhadem výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až 2006. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). V roce 2006 bylo vydáno na zdravotnické prostředky krátkodobé potřeby" (bez výdajů na přístroje a technologie) cca 19,4 mld. Kč.

Souhrnný report