Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 38/07
Počet ošetření-vyšetření se proti předchozímu roku téměř nezměnil (nárůst o 0,7 %), počet nově léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním poklesl o 18,0 %. Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.

Souhrnný report