Odhad celkových výdajů na léky 2002 - 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 34/07
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2006. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Tento odhad ÚZIS ČR ve výši 55 435 mil. Kč potvrzuje pokles oproti roku 2006 ve shodě se zprávou Státního ústavu pro kontrolu léčiv o množství distribuovaných léčiv.

Souhrnný report