Činnost oboru anesteziologie a resuscitace v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 39/07
V České republice bylo v roce 2006 celkem 1525 pracovišť oboru AR. Podáno bylo 822 594 anestezií a 11 318 porodních analgezií. Bezprostředně po anestezii (do 24 hodin) zemřelo 702 osob. Ve 100 aneste-ziologických ambulancích bylo provedeno 117 099 výkonů. Celkový počet pacientů přijatých na resuscitační lůžka činil 32 158 pacientů.

Souhrnný report