Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 44/07
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou, které jsou k dispozici ve zdravotnických zařízeních, jsou předmětem statistického sledování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 74 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že jedna třetina přístrojů je starších osmi let.

Souhrnný report