Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2006 - Obor klinická hematologie

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 53/07
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 100 % a celkem tak bylo zpracováno 177 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 288 lékařů a 2 606 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 20 977 367 výkonů.

Souhrnný report