Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2006 - Obor klinická biochemie

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 54/07
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a praco-viště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 336 z 358 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 408 lékařů a 4 014 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 163 190 860 výkonů a dispenzarizováno 26 935 pacientů.

Souhrnný report