Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2006 Obor radiologie a zobrazovací metody

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 58/07
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů radiologie byla téměř 100 % a celkem tak byla zpracována data za 555 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 618 lékařů a 3 371 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 12 793 251 vyšetření.

Souhrnný report