Mzdy ve zdravotnictví v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 61/07
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví odměňovaných podle zákona č. 143/1992 Sb., (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2006 činila 22 058 Kč, u lékařů a zubních lékařů 42 287 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 21 298 Kč. Proti roku 2005 vzrostla celková průměrná mzda o 11,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 18 254 Kč, u lékařů a zubních lékařů 39 962 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 17 023 Kč. Proti roku 2005 vzrostla průměrná měsíční mzda o 8,7 %.

Souhrnný report