Činnost patologie a soudního lékařství v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 62/07
Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedených oborů ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení. V roce 2006 bylo zaregistrováno celkem 150 oddělení a pracovišť patologie a soudního lékařství a činnost na nich zajišťovalo 1 655,44 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Během roku bylo provedeno 32 558 pitev a bylo pitváno více než 27 % z celkového počtu zemřelých osob.

Souhrnný report