Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.)

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 01/06/19
Průměrná mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (ve zdravotnických organizacích státních a územních), koncem roku 2004 činila 18 911 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 094 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 17 926 Kč. Za 1. až 3. čtvrtletí 2005 vzrostla téměř u všech kategorií v průměru o 2,1 %. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích) dosáhla v rezortu zdravotnictví výše 15 922 Kč, u lékařů a zubních lékařů 35 136 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 052 Kč.

Souhrnný report