Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 03/06/19
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o rozšíření tuberkulózního onemocnění v Evropě v roce 2003 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2003. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo registrováno téměř 416 tis. případů TB v roce 2003 a tvořily 8,7 % všech TB onemocnění hlášených do WHO (9,9 % v roce 2002). Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.

Souhrnný report