Nemocnice v České republice v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Koncem roku bylo v České republice evidováno celkem 195 nemocnic s 65 022 lůžky (z toho 2 173 pro novorozence, 6 738 lůžek ošetřovatelských). V roce 2005 klesl lůžkový fond nemocnic jen o 0,7 % (v předešlém roce o 1,5 %), personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Využití nemocničních lůžek je v letošním roce (272,3 dne) mírně pod úrovní loňského roku (273,5), ošetřovací doba stále (i když velmi pozvolna) klesá.

Souhrnný report