Lázeňská péče 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 06/06/19
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2005. Lázeňskou léčbu v roce 2005 podstoupilo 299 359 dospělých pacientů, 2 831 pacientů v dorostovém věku a 12 108 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 55 862 občanů ČR a 120 474 cizinců.

Souhrnný report