Demografická situace v České republice v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 07/06/19
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2005 (pod názvem Počet narozených dětí překročil sto tisíc) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v ČR za rok 2005 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena tabulka Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004 a 2005, obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.

Souhrnný report