Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 09/06/19
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2005, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 488 zdravotnických zařízení, z toho více než 19 500 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 250 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 350 obyvatel.

Souhrnný report