Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 10/06/19
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou jsou předmětem statistického zjišťování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než jedna třetina přístrojů je starších osmi let.

Souhrnný report