Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 11/06/19
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic v roce 2005. Sledované ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů. Za rok 2005 dosáhly celkové náklady nemocnic 89,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 89,8 mld. Kč. K 31.12.2005 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 14,3 mld. Kč, z toho 5,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku činil 15,4 mld. Kč, 7 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Souhrnný report